Robert M. Cutler

Archives for Slovenský

U&#017E; viac ako 15 rokov sa Spojené štáty usilujú zintenzívniť kooperáciu medzi nezávislými krajinami kaspického regiónu v oblasti energetiky. Od začiatku 90. rokov je cieľom americkej energetickej politiky zabezpečiť, aby tieto krajiny nezáviseli len od jednej vývoznej trasy, ktorá by mohla byť ľahko prerušená.

Posted by Robert Cutler