Robert M. Cutler

Archives for CPC [pipeline]

For over 15 years the U.S. has worked to promote cooperation over energy issues among the newly independent states in the Caspian Sea region. A proclaimed goal of U.S. energy policy in the region since the early 1990s has been to make certain that countries in the region do not have to depend upon any single export route that could easily be squeezed off.

Posted by Robert Cutler

U&#017E; viac ako 15 rokov sa Spojené štáty usilujú zintenzívniť kooperáciu medzi nezávislými krajinami kaspického regiónu v oblasti energetiky. Od začiatku 90. rokov je cieľom americkej energetickej politiky zabezpečiť, aby tieto krajiny nezáviseli len od jednej vývoznej trasy, ktorá by mohla byť ľahko prerušená.

Posted by Robert Cutler